Hướng dẫn bật https cho blogspot đơn giản nhất

Hướng dẫn bật https cho blogspot đơn giản nhất.

Các bạn truy cập vô admin blogger mà bạn quản lý, vô mục cài đặt - cơ bản 


Các bạn bật ở hai mục như trong hình lên và chờ blog update, như vậy là xong bạn đã bật https cho blogger đơn giản và nhanh chóng.

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét