Hướng dẫn xóa CSS và JS mặc định của blogspot

Hướng dẫn xóa CSS và JS mặc định của blogspot


Blogger sẽ mặc định có 1 link css và 1 link js nó sẽ làm blog của bạn nặng hơn trong quá trình tải trang. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cách loại bỏ chúng đơn giản nhất.

(widget_css_bundle.css) và JS (widgets.js)

Đầu tiên bạn vô html chỉnh sửa theme và  thêm b:css = "false" b:js = "false"


Sau đó lưu lại.


Tiếp tục bạn tìm thẻ đóng </body>

Thay bằng &lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt; 

Sau đó lưu lại.

Lưu ý một số theme sẽ bị lỗi bố cục sau khi tắt link JS mặc định

Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét