Mẫu blogger rút gọn trắng tinh nhẹ nhất dùng để cover thiết kế theme

Mẫu blogger rút gọn trắng tinh nhẹ nhất dùng để cover thiết kế theme.

Sau đây là HTML của một theme blogger rút gọn trắng tinh dùng cho việc thiết kế template blogspot, cover theme, rip theme.CODE HTML


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>
Tiêu đề
</title>

<b:skin>
<![CDATA[

 ]]>
</b:skin>

</head>
<body>

<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'></b:section>

</body>
</html>


Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét