Thẻ điều kiện dùng cho blogspot đầy đủ nhất

Thẻ điều kiện dùng cho blogspot đầy đủ nhấtLưu ý cặp thẻ:
- Thẻ mở: <b:if>
- Thẻ đóng: </b:if><b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

Cặp thẻ dùng cho trang index

</b:if>


<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

Cặp thẻ dùng cho bài viết

</b:if>


<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

Cặp thẻ cho page / trang

</b:if>


<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>

Cặp thẻ cho trang archive

</b:if>


<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

Cặp thẻ cho trang chủ

</b:if>


<b:if cond='data:blog.url == "LINK TÙY CHỌN"'>

Cặp thẻ cho link tùy chọn

</b:if>

....


Còn nhiều hơn nữa mình đang cập nhật.


Chúc bạn thành công!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét